Nabavka malina, lješnjaka, sadnog materijala za potrebe SO-e Teslić

Datum objave: 11.10.2016. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

643-7-1-124-3-63/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA TESLIĆ
IDB/JIB 4401285900009
Kontakt osoba Nedeljko Marković
Adresa Karađorđeva 18
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 411-524
Faks (053) 411-541
Elektronska pošta javnenabavke@opstinateslic.com
Internet adresa www.opstinateslic.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Teslić

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala za potrebe SO-e teslić

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta SO-e Teslić

III 4. Ograničenja za učešće

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Zgrada SO-e Mala Konferencijska sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u zgradi SO-e Teslić, kncelarija br. 19., svakim radnim danom od 7,00
do 15,00, uz poziv za dostavu ponude, pismenim zahtjevom sa naznačenom adresom...


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nedeljko Marković
Adresa Karađorđeva 18
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 411-524
Faks (053) 411-541
Elektronska pošta javnenabavke@opstinateslic.com
Internet adresa www.opstinateslic.comANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka maline

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka maline Vilamet 11.000,00 kom. i Miker 7.000,00 kom.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03451100-7 Sadnice

III Ukupna količina ili obim ugovora

18.000,00 kom. sadnice maline

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada SO-e Teslić, Služba za poljoprivredu

VI Dodatne informacije

Prema TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sadnog materijala, lješnika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sadnice lješnika 800 kom.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03451100-7 Sadnice

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada SO-e Teslić, Služba za poljoprivredu

VI Dodatne informacije

Prema TD
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
643-7-1-124-3-63/16
PODIJELI: