Nabavka materijala za izradu kontejnera K-2: vijčana roba, protuprovalna vrata, antistatik pod, podna konstrukcija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 401-7-1-4-533/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Midhat Durmo 033/460-540.
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska po{ta: kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za izradu kontejnera K-2 - kom.10
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT-1 VIJČANA ROBA,
LOT-2 PROTUPROVALNA VRATA,
LOT-3 ANTISTATIK POD, i
LOT-4 PODNA KONSTRUKCIJA
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 16:00
Adresa i mjesto: BH Telecom d.d. Telecom Inženjering, Ul.
Bulevar Meše Selimovića br.18-71000 SARAJEVO
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standarne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci roba putem konkurentskog zahtjeva sa objavom
obavještenja br. 18-017/14 su date sve neophodne informacije za
sačinjavanje ponude.
Tenderska dokumentacija je besplatna.Tendersku dokumentaciju
dobavljači mogu preuzeti na zahtjev, svakim radnim danom od 8:00
- 15:30 ili će ugovorni organ dobavljačima otpremiti tendersku
dokumentaciju u roku od 3 dana nakon prijema zahtjeva za dostavu
tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači šalju na fax
033/460-974.
Adresa za predaju ponuda: PROTOKOL, Bulevar Meše
Selimovića br.18, 71000 SARAJEVO.
Javno otvaranje ponuda nije zakazano.
(D-7827-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: