Nabavka medicinske opreme i mobilijara, IT multimedija opreme i testova ličnosti za CMZ - opremanje CBR-a i CMZ-a Oj Dom zdravlja Ilijaš

Datum objave: 26.08.2016. 12:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29-1-1-42-3-47/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Opremanje CBR-a i CMZ-a Oj Dom zdravlja Ilijaš


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Opremanje novih prostorija CBR-a i CMZ-a OJ DZ Ilijaš. Nabavka medicinske opreme i mobilijara, IT multimedija opreme i
testovi ličnosti za CMZ.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dati u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dati u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dati u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dati u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Sarajevo Vrazova 11 Sala za sastanke IV sprat


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Medicinska oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Medicinska oprema za CBR i CMZ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ugovorene vrste i količine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja IlijašANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mobilijar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mobilijara za CBR i CMZ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192000-2 Medicinski namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ugovorenih količina i vrsta roba

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja IlijašANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IT i multimedija oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za Dom zdravlja Ilijaš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke ugovorene vrste i količine robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja IlijašANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Testovi ličnosti za CMZ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka testova za psihološko testiranje ličnosti za CMZ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 22470000-5 Priručnici

III Ukupna količina ili obim ugovora

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ugovorene vrste i količine robe

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-1-1-42-3-47/16
PODIJELI: