Nabavka medicinske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JZU BRC "ALJUATERM"
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1096-7-1-4-33/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU BRC "ALJUATERM"
Kontakt osoba: EDIB DŽAKMIĆ
Adresa: BRANILACA BB
Poštanski broj: 71340
Opština/Grad: Olovo
IDB/JIB: 4218106810001
Telefon: 032825008
Faks: 032828120
Elektronska po{ta: aquaterm@aquaterm.olovo.ba
Internet adresa:www.aquaterm.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: OLOVO
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinske opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Četvoroćelijska galvanska kupka
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 21.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JU "Aljuaterm"Olovo
(D-5809-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: