Nabavka medicinskih sredstava: test trake i potrošni materijal za sterilizaciju, test trake za testiranje u urinu i krvi i test trake za određivanje šećera u krvi...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 100-1-1-1-77/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanović
Adresa: SIME MATAVULJA bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400802010004
Telefon: 051216515
Faks: 051216813
Elektronska po{ta: domzdravlja-bl@teol.net
Internet adresa:www.domzdravljabanjaluka.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava podjeljenih u šest lotova
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
19.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci ul.Sime Matavulja bb, u
sali za sastanke u zgradi Uprave
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi kao u koraku
1, a počevši od dana objavljivanja obavještenja od
28.04.2014.godine svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00
časova uz dokaz o ulati od 10,00KM za sve lotove, ili može
dostaviti poštom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvršenoj
uplati, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije pa navesti
broj tendera, broj obavještenja i broj lota na koji želite
dostaviti svoju ponudu.Tražena dokumenta koja je priložio
ponuđač moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog
lica ponuđača.Uplatu
izvršiti na žiro račun kod Komercijalne banke a.d Banja Luka
571-010-00000792-16
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake i potrošni materijal za sterilizaciju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake i potrošni materijal za sterilizaciju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.550,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna ogodina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanje(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU"Dom zdralja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za testiranje u urinu i krvi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za testiranje u urinu i krvi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanje(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU"Dom zdravlja"u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanje(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostali medicinski potrošni materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ostali medicinski potrošni materijal
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.150,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanje(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostali medicinski potrošni materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ostali medicinski potrošni materijal
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanje(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
PPD
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
PPD
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanje(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
(A-6629-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: