Nabavka mikrobiološkog zaštitnog kabineta za potrebe Pododjela za javno zdravstvo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 257-7-1-4-1295/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Fatima Henjaković
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka mikrobiološkog zaštitnog kabineta za potrebe Pododjela
za javno zdravstvo
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mikrobiološkog zaštitnog kabineta za potrebe Pododjela
za javno zdravstvo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.6.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Fatima Henjaković
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta: fatima.henjakovic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
(D-8918-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: