Nabavka mlijeka, mliječnih proizvoda i ostale hrane

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JU BOLNICA TRAVNIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 82-7-1-4-78/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Bolnica Travnik
Kontakt osoba: Marina Toroman
Adresa: Kalibunar bb
Poštanski broj: 72270
Opština/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236012220004
Telefon: 030519176
Faks: 030511775
Elektronska po{ta: marina.toroman@gmail.com
Internet adresa:www.bolnicatravnik.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: TRAVNIK
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Robe
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Grupa 1. - Mlijeko i mliječni proizvodi
Grupa 2. - Ostala hrana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JU Bolnica Travnik, Kalibunar bb, Travnik
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Preuzimanje TD se vrši isključivo preuzimanjem sa web stranice
www.bolnicatravnik.ba za koju se ne plaća naknada.
Pozivaju se ponuđači da pismeno obavijeste ugovorni organ o
preuzimanju TD sa web stranice uz obavezno naznačenje preuzetog
broja grupe, kako bi mogli biti obavješteni o eventualnim
izmjenama i dopunama iste.
(D-7327-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: