Nabavka mrežnog VPN uređaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 524-1-1-1-95/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Emir Demić
Adresa: DANIJELA OZME 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200539410001
Telefon: 033251300
Faks: 033251329
Elektronska po{ta: nabavka@izbori.ba
Internet adresa:www.izbori.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA MREŽNOG VPN UREĐAJA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA MREŽNOG VPN UREĐAJA
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
5 KOMADA
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.600,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DANIJELA OZME BROJ 7, SARAJEVO
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 13:10
Mjesto: DANIJELA OZME BROJ 7, Sarajevo
(A-8454-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: