Nabavka naftnih derivata za vremenski period od 21.10.2016. godine do 20.10.2017. godine

Datum objave: 23.09.2016. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1129-7-1-9-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA "LOPARE"
IDB/JIB 4400463050000
Kontakt osoba MARICA NIKOLIĆ
Adresa Majke Angeline 8
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-171
Faks (055) 650-183
Elektronska pošta domzdravljalo@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Lopare

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavku naftnih derivata za potrebe JZU Doma zdravlja"Lopare"Lopare za vremenski period od 21.10.2016. godine
do 20.10.2017. godine


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka naftnih derivata za potrebe JZU Doma zdravlja"Lopare"Lopare za vremenski period od 21.10.2016. godine
do 20.10.2017. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09134200-9 Dizel gorivo
Dodatni predmet(i) 09132000-3 Motorni benzin
  09211100-2 Motorna ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

-

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20512,82

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na benzijskoj stanici ponuđača koja nije udaljenija više od 5 kilometara od sjedišta JZU Doma
zdravlja"Lopare"Lopare.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja"Lopare"Lopare, Ul. Majke Angeline 25., 75240 Lopare

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1129-7-1-9-3-1/16
PODIJELI: