Nabavka neprekidnog električnog napajanja

Datum objave: 17.10.2016. 14:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5-1-1-229-3-73/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB 4402964170008
Kontakt osoba Daniela Višnjić
Adresa Veljka Mlađenovića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 456-040
Faks (051) 450-301
Elektronska pošta d.visnjic@almbih.gov.ba
Internet adresa www.almbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Neprekidno električno napajanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
Dodatni predmet(i) 31154000-0 Neprekidno električno napajanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kupac će Prodavcu izvršiti plaćanje ugovorene vrijednosti iz člana 2. ovog ugovora, u roku od ____________ dana (ne manje
od 15 dana) od dana ispostavljanja fakture, a po prethodnoj isporuci i instalaciji robe.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog registra ili ekivalent dokumenta.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1- Neprekidno električno napajanje za Kontrolni laboratorij Agencije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31154000-0 Neprekidno električno napajanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

sadrži tenderska dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8247,86

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

traje do izvršenja ugovorenih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kontrolni laboratorij Agencije: Ul. M. Tita 9/IV 71000 SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2- Neprekidno električno napajanje za sjedište Agencije u Banjaluci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31154000-0 Neprekidno električno napajanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

sadrži tenderska dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18940,17

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

traje do izvršenja ugovorenih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Agencije ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5-1-1-229-3-73/16
PODIJELI: