Nabavka novih servera

Datum objave: 02.09.2016. 07:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-1-1-156-3-34/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Maja Pavlović
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 211-660
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka robe - novih servera za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe – novih servera za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike srpske, radi
zamjene i unapređenja postojeće opreme, te omogućavanja nesmetanog rada u filijalama Banja Luka, Doboj i
Prijedor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

3 komada

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka i implementacija 3 komada servera koji su predmet nabavke izvršiće se u poslovnim objektima Fonda u:
- Banjaluci, u Ulici Zdrave Korde br. 10,
- Doboju, u Ulici Nikole Pašića br. 22 i
- Prijedoru, u Ulici Vožda Karađorđa br. 2.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isporuka predmetne robe izvršiće se u roku do 90 dana od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN BiH, detaljno opisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. ZJN BiH, detaljno opisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 48. i 49. ZJN BiH, detaljno opisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u Bijeljina,
ul. NJegoševa 28 A, I sprat, kancelarija broj 29.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se, kroz informacioni sistem „E-nabavke“, objavljuje na Portalu javnih nabavki
(www.ejn.gov.ba) i ista se može preuzeti isključivo sa ovog portala.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Maja Pavlović
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 225-280
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta maja.pavlovic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Maja Pavlović
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 225-280
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta maja.pavlovic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-1-1-156-3-34/16
PODIJELI: