Nabavka novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion

Datum objave: 20.10.2016. 14:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1035-7-1-29-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB 4281005660002
Kontakt osoba Marija Novokmet
Adresa Zgona bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 201-778
Faks (034) 201-778
Elektronička pošta komunalno.livno@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43312200-5 Strojevi za posipanje šljunka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Livno

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

po isporuci robe

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

po tenderu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

po tenderu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

po tenderu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

po tenderu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

po tenderu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 75,00 %
2 Garancija 5,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 4.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Na adresi ugovornog tijela

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1035-7-1-29-3-16/16
PODIJELI: