Nabavka ogrjevnog drveta

Datum objave: 14.09.2016. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1006-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "LIJEŠĆE" BROD
IDB/JIB 4402872300002
Kontakt osoba MIRJANA VRAČ
Adresa Liješće b.b.
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 665-021
Faks (053) 665-021
Elektronska pošta os205@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ogrjevno drvo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ogrjevno drvo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

130 m1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština brod (JU Osnovna škola Liješće)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

najkasnije 20.10.2016.godine, maksimalno 5 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto JU Osnovna škola Liješće

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti isključivo kroz sistem e-nabavke.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba MIRJANA VRAČ
Adresa Liješće b.b.
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 665-021
Faks (053) 665-021
Elektronska pošta os205@teol.net
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba MIRJANA VRAČ
Adresa Liješće b.b.
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 665-021
Faks (053) 665-021
Elektronska pošta os205@teol.net
Internet adresa

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1006-7-1-1-3-1/16
PODIJELI: