Nabavka opreme i sredstava lične zaštite radnika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 224-7-1-4-326/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sonja Plavšić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051241599
Faks: 051215570
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme i sredstava lične zaštite radnika
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
detaljno navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I KaraĆorĆevi"a 93, Sala za tendere
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sonja Plavšić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051241599
Faks: 051215570
Elektronska po{ta: sonja.bejat@postesrpske.com
(D-8421-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: