Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti: specijalna kasa za transport novca, poštanski depo, kasa priručna, prenosna blagajnička kaseta

Datum objave: 30.09.2016. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1180-1-1-119-3-157/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

u skadu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

10 KM NLB Razvojna banka 562-100-8000000-561

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto ul Kralja Petra I Karađorđevića 93,sala za otvaranje tendera


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-030
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta dragana.sevo@postesrpske.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-030
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta dragana.sevo@postesrpske.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dragana Ševo
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-030
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta dragana.sevo@postesrpske.com
Internet adresa


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Specijalna kasa za transport novca

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421790-1 Prenosne sigurnosne kutije za novac

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

166500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 93ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Poštanski depo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421720-0 Ormarići s bravom

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

420,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 93ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kasa priručna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421790-1 Prenosne sigurnosne kutije za novac

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2920,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 93ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prenosna blagajnička kaseta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno navedeno u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 44421790-1 Prenosne sigurnosne kutije za novac

III Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8420,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja ugovornih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni magacin Banjaluka, Kralja I Karađorđevića 93
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-1-119-3-157/16
PODIJELI: