Nabavka opreme za konsolidaciju serverske infrastrukture (nadogradnja Data centra GP BiH)

Datum objave: 28.09.2016. 13:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

136-1-1-293-3-57/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200416170006
Kontakt osoba Dejan Vilotić
Adresa Reufa Muhića 2A
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 755-239
Faks (033) 755-236
Elektronska pošta granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa www.granpol.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za konsolidaciju serverske infrastrukture (nadogradnja Data centra GP BiH)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za konsolidaciju serverske infrastrukture (nadogradnja Data centra GP BiH)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

257000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, Reufa Muhića 2a

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema ugovorenom roku isporuke, ali ne duži od 31.12.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dobavljač neće moći tražiti avansno plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Reufa Muhića 2a, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima na portalu Agencije za javne nabavke


 

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name Border Police Bosnia and Herzegovina
UIN 4200416170006
Contact person Dejan Vilotić
Address Reufa Muhića 2A
Postal code 71210 Ilidža (bhp sa)
Municipality/City Ilidža
Telephone (033) 755-239
Fax number (033) 755-236
Email address granpol@granpol.gov.ba
Website address www.granpol.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

The subject of the public procurement is IT equipment, according to the technical specifications provided in this tender
documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject of the public procurement is IT equipment, according to the technical specifications provided in this tender
documentation


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 48800000-6 Information systems and servers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Provided in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

18.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 18.11.2016. 12:00:00
Address and place Reufa Muhića 2a, Sarajevo

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

You can download Tender documentation from Public Procurement Agency web site www.ejn.gov.ba .

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
136-1-1-293-3-57/16
PODIJELI: