Nabavka opreme za kuhinju

Datum objave: 06.09.2016. 12:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

412-7-1-152-3-28/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU,
REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ''ILIDŽA'' GRADAČAC
IDB/JIB 4209265200002
Kontakt osoba Merima Eminović
Adresa Hazna b.b.
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 368-606
Faks (035) 852-301
Elektronska pošta javnenabavke@banjagradacac.com
Internet adresa www.banjagradacac.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Oprema za kuhinju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Oprema za kuhinju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39220000-0 Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo
Dodatni predmet(i) 39711360-0 Pećnice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13970,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kuhinja u JZU Banja "Ilidža" Gradačac u ul:Hazna bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Td

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.9.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Na adresi Ugovornog organa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija može se preuzeti sa web stranice Ugovornog organa, www.banjagradacac.com , link za javne
nabavke. Svi koji preuzmu tendersku dokumentaciju preko web stranice, a odluče učestvovati u postupku predmetne
nabavke, dužni su dostaviti pismeno obavještenje Ugovornom organu da je preuzeta TD kao i datum i vrijeme preuzimanja
TD i to na mail javnenabavke@banjagradacac.com, lično u zgradi Ugovornog organa, faxom ili dotaviti poštom. Ukoliko
datum o preuzimanju TD iz obavještenja bude u roku za preuzimanje ponude, a datum predaje obavještenja pošti nakon
isteka roka Ugovorni organ će smatrati da ponuđač nije na vrijeme preuzeo TD i takva ponuda će se odbaciti kao
nedopuštena. Ako se pismeno obavještenje ne dostavi, gubi se pravo učešća u javnom nadmetanju.
Za TD se ne naplaćuje novčana naknada.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
412-7-1-152-3-28/16
PODIJELI: