Nabavka opreme za mjeriteljski laboratorij za volumetre

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 565-7-1-4-28/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Kontakt osoba: Jasmina Suhonjić
Adresa: Alekse Šantića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227314160001
Telefon: 036513802
Faks: 036580015
Elektronska po{ta: jasmina.suhonjic@fmeri.gov.ba
Internet adresa:www.fmeri.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za mjeriteljski laboratorij za volumetre.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Oprema za mjeriteljski laboratorij za volumetre.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.4.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije
Alekse Šantića bb
Mostar 88 104
(D-5877-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: