Nabavka opreme za nadogradnju postojećeg sustava za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje

Datum objave: 28.09.2016. 12:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-1-1256-3-334/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Gordana Ivić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadogradnja postojećeg sustava za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadogradnja postojećeg sustava za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sustavi i poslužitelji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 (deset) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Nacrtu Ugovora u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj treba da je registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

17.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.10.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto JP "Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Natječajna dokumentacija može se preuzeti svakog radnog dana na adresi iz Odjeljka I 1 uz prethodnu najavu na telefon
036/335-703; ili e-mail gordana.ivic@ephzhb.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-1-1256-3-334/16
PODIJELI: