Nabavka opreme za oftalmologiju-anomaloskop i niktometar

Datum objave: 22.08.2016. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

996-7-1-224-3-5/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4218273550003
Kontakt osoba Karmela Pojavnik
Adresa BULEVAR KRALJA TVRTKA 4
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-460
Faks (032) 449-468
Elektronska pošta kzmr@bih.net.ba
Internet adresa www.kzmr-zdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

oprema za oftalmologiju-anomaloskop i niktometar


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

oprema za oftalmologiju:anomaloskop i niktometar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I1.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Karmela Pojavnik
Adresa BULEVAR KRALJA TVRTKA 4
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-460
Faks (032) 449-468
Elektronska pošta kzmr@bih.net.ba
Internet adresa www.kzmr-zdk.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ANOMALOSKOP-APARAT ZA TESTIRANJE KOLORNOG VIDA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33122000-1 Oftalmološka oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ca 30 DANA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENICAANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

NIKTOMETAR-APARAT ZA OCJENU ADAPTACIJE NA TAMU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33122000-1 Oftalmološka oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 KOM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ca 30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENICA

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
996-7-1-224-3-5/16
PODIJELI: