Nabavka opreme za unaprijeđenje poslužiteljske infrastrukture za potrebe virtualizacije poslužitelja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 307-7-1-4-911/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Maja Golemac
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335719
Faks: 036335787
Elektronska pošta: maja.golemac@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.3.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Unaprjeđenje poslužiteljske infrastrukture za potrebe virtualizacije
poslužitelja
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Unaprjeđenje poslužiteljske infrastrukture za potrebe virtualizacije
poslužitelja
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum:19.5.2014 Vrijeme:11:00 Adresa i mjesto:Mile Budaka
106A
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail:mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
(D-6981-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: