Nabavka osnovnih sredstava za potrebe službe obezbeđenja i PPZ: aparat za zaštitu disajnih organa, pumpa za crpljenje vode...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 297-7-1-4-1543/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa:www.riteugljevik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
KZ 69/14 Nabavka osnovnih sredstava za potrebe službe
obezbeđenja i PPZ
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Det. u TD
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Protokol, kancelarija 028
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Svjetlana Stanišić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774328
Faks: 055774165
(D-6029-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: