Nabavka papira, kancelarijskog materijala i štampanog materijala

Datum objave: 27.09.2016. 10:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

488-1-1-67-3-66/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

252000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka papira LOT 2: Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala LOT 3: Sukcesivna nabavka
štampanog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka papira
LOT 2: Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala
LOT 3: Sukcesivna nabavka štampanog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  30197643-5 Papir za fotokopiranje
Dodatni predmet(i) 30192000-1 Kancelarijske potrepštine
  22110000-4 Štampane knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentacij

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedištu


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka papira

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka papira

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30197643-5 Papir za fotokopiranje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Aneksu II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona-sjedišteANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Ankeksu II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona- sjedišteANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka štampanog materijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka štampanog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
kompjutera, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 22110000-4 Štampane knjige

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Ankeksu II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantonaINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name The Ministry of Internal Affairs of the Ze-Do Canton
UIN 4218294630007
Contact person Elma Osmanović
Address Trg BiH broj 6
Postal code 72000 Zenica (bhp sa)
Municipality/City Zenica
Telephone (032) 406-218
Fax number (032) 406-218
Email address komercijala@mupzdk.gov.ba
Website address www.mupzdk.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Zenica-Doboj Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

LOT 1: Successive acquisition of paper; LOT 2: Successive acquisition of office supplies; LOT 3: Successive acquisition of
printed material

II 1.b. Description of the object of the contract

LOT 1: Successive acquisition of paper; LOT 2: Successive acquisition of office supplies; LOT 3: Successive acquisition of
printed material


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies
except furniture and software packages
30197643-5 Photocopier paper
Additional object(s) 30192000-1 Office supplies
22110000-4 Printed books

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given in Annex II

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

7.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 7.11.2016. 11:00:00
Address and place Cabinet Conference Room of the Headquarters of Ministry of Internal Affairs of
Zenica-Doboj Canton Zenica

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
488-1-1-67-3-66/16
PODIJELI: