Nabavka peleta za sezonu grijanja za 2016./2017. godinu

Datum objave: 20.10.2016. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

519-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SREDNJA ŠKOLA "KUPRES"
IDB/JIB 4281070130002
Kontakt osoba Marijana Mioč
Adresa Splitska 4
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-745
Faks (034) 274-100
Elektronička pošta sskola-kupres@tel.net.ba
Internet adresa www.ss-kupres.com

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„Nabavka peleta za sezonu grijanja za 2016./2017. -u godinu za potrebe Srednje škole “Kupres“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Nabavka peleta za sezonu grijanja za 2016./2017. -u godinu
za potrebe Srednje škole “Kupres“.
NAPOMENA: ISPORUKA TREBA BITI U ROKU OD 24 SATA I DA PRODAVATELJ ROBE MOŽE U SVOJIM PROSTORIJAMA
SKLADIŠTITI ROBU, OBZIROM DA SREDNJA ŠKOLA NE POSJEDUJE TOLIKO SPREMIŠTE.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03410000-7 Drvo
Dodatni predmet(i) 03417000-6 Drvni ostaci (strugotina)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

14.000,00 KM sa PDV-om

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11965,81

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Srednja škola "Kupres".

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest)mjeseci.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Proračun Vlade Hercegbosanske Županije, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

28.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Srednja škola "Kupres", Splitska, broj: 4., ured ravnatelja Srednje škole
"Kupres", 28.10.2016. godine u 12,30 minuta.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se predaju u tajništvo Srednje škole "Kupres" od 08,00 do 12,00 sati do 28.10.2016. godine.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Marijana Mioč
Adresa Splitska 4
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-745
Faks (034) 274-100
Elektronička pošta sskola-kupres@tel.net.ba
Internet adresa www.ss-kupres.com

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
519-7-1-1-3-1/16
PODIJELI: