Nabavka peleta za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica

Datum objave: 27.09.2016. 14:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

800-7-1-252-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA VLASENICA
IDB/JIB 4400276530006
Kontakt osoba Aleksandra Milanović Lalović
Adresa Svetosavska 14
Poštanski broj 75440 Vlasenica (sp bl)
Opština/Grad Vlasenica
Telefon (056) 733-499
Faks (056) 734-830
Elektronska pošta vlservis@teol.net
Internet adresa www.opstina-vlasenica.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Vlasenica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pelet za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pelet za zagrijavanje zgrade Opštine Vlasenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Procjenjena količina za grejnu sezonu je 27 tona peleta

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada Opštine Vlasenica, Svetosavska 14

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Grejna sezona oktobar 2016 - april 2017. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana sukcesivne isporuke peleta

III 4. Ograničenja za učešće

Lična sposobnost u skladu sa članom 45. ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u konkurentskom zahtjevu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Sala za sastanke I sprat, zgrada Opštine Vlasenica Svetosavska 14

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
800-7-1-252-3-11/16
PODIJELI: