Nabavka polica-stalaža za arhivu

Datum objave: 16.08.2016. 09:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

111-7-1-12-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209418980002
Kontakt osoba Mirjana Marinković-Lepić
Adresa Turalibegova 40
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 250-534
Faks (035) 250-534
Elektronska pošta minfintk@bih.net.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka polica-stalaža za arhivu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i montaža polica-stalaža za arhivu, i to:
- Stalaže dimenzija 960x580x2500mm 12 kom
- Stalaže dimenzija 960x580x2000mm 26 kom
- Stalaže dimenzija 960x300x2000mm 13 kom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39131100-0 Police za arhivu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

11.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovornih obaveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo finansija TK, Turalibegova 40 Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Mešić Edisa
Adresa Turalibegova 40
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-369
Faks (035) 250-534
Elektronska pošta minfintk@bih.net.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mešić Edisa
Adresa Rudarska 57, Protokol Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-369
Faks (035) 250-534
Elektronska pošta minfintk@bih.net.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
111-7-1-12-3-3/16

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba. Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima. Dokumentacija koja je priložena na Akta.ba može se koristiti samo za uvid u zahtjeve tendera."

TD.docx
PODIJELI: