Nabavka policijske opreme

Datum objave: 06.10.2016. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

756-2-1-155-3-10/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU
IDB/JIB 4201442540004
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (033) 727-500
Faks (033) 727-528
Elektronska pošta admir.basic@psa.gov.ba
Internet adresa www.psa.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme - hemijskih sredstava/granata za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26495,73

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ul.Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao uTD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Ostali posebni uslovi koji se odnose na izvršenje ugovora, posebno vezano uz sigurnost isporuke i sigurnost
klasificiranih podataka

Kao u TD

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.10.2016. 11:00:00ANEKS A


I 7. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavka

Naziv DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB 4201544380001
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 779-000
Faks (033) 779-010
Elektronska pošta natasa.sobot@dkpt.gov.ba
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
756-2-1-155-3-10/16
PODIJELI: