Nabavka policijskih uniformi

Datum objave: 19.09.2016. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1111-1-1-47-3-48/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209515160001
Kontakt osoba Korman Dževad
Adresa Turalibegova b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 250-672
Faks (035) 250-672
Elektronska pošta javnenabavke@muptk.ba
Internet adresa www.muptk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA UNIFORMI ZA JRM, JEDINICU ZA SPECIJALNU PODRŠKU I DR.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA UNIFORMI ZA JRM, JEDINICU ZA SPECIJALNU PODRŠKU I DR.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.11.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a, Turalibegova bb, Tuzla


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske uniforme za Jedinicu za sprečavanje narušavanja JRM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka policijske uniforme za Jedinicu za sprečavanje narušavanja JRM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

181282,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP TK-a, Turalibegova bb, TuzlaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske uniforme za Jedinicu policije za specijalnu podršku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka policijske uniforme za Jedinicu policije za specijalnu podršku

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

158500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP TK-a, Turalibegova bb, TuzlaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske uniforme za uniformisanu policiju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka policijske uniforme za uniformisanu policiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53380,39

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP TK-a, Turalibegova bb, TuzlaINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of internal affairs of Tuzla canton
UIN 4209515160001
Contact person Dzevad Korman
Address Turalibegova b.b.
Postal code 75000 Tuzla (bhp sa)
Municipality/City Tuzla
Telephone (035) 250-672
Fax number (035) 250-672
Email address javnenabavke@muptk.ba
Website address www.muptk.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Tuzla Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of police uniforms

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of police uniforms

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 35000000-4 Security, fire-fighting, police and defence equipment

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As described in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

3.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 3.11.2016. 12:00:00
Address and place Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb, Tuzla,
Bosnia and Herzegovina

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1111-1-1-47-3-48/16
PODIJELI: