Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Datum objave: 24.08.2016. 10:13 / Izvor: Akta.ba, 24.08.2016.

Bosna i Hercegovina

Projekat hitnog oporavka od poplava

Broj kredita: IDA 5529BOS

Broj projekta: P151157

Poziv za izražavanje interesa - ITQ Kupovina robe/potrošnog kancelarijskog materijala

 

Bosna i Hercegovina je dobila kredit od grupacije Svjetske banke za finansiranje Projekta hitnog oporavka od poplava, a dio kreditnih sredstava je namijenjen za Brčko distrikt BiH za finansiranje mjera oporavka od poplava. Kredit će biti isplaćen tokom perioda od četiri godine (zaključno sa 31. decembrom 2018. godine), a dio tih sredstava će se koristiti za finansiranje kupovine potrošnog kancelarijskog materijala koji će se koristiti u svrhu implementacije Projekta u Brčko distriktu BiH:

Ref. br. BA-FERP-IDA-5529-SH-BD-G-16-82

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU), u ime Brčko distrikta BiH poziva zainteresovane, kvalifikovane dobavljače da iskažu zainteresovanost.

Zainteresovani ponuđači treba da, u skladu sa specifikacijom i uslovima nabavke, datim u prilogu, indiciraju cijene robe i rok isporuke za:

(i) Potrošni kancelarijski materijal.

 

Kompletna tenderska dokumentacija uključujući specifikaciju i uslove nabavke, se može prezeti bez naknade u prostorijama Direkcije za finansije, Porezna uprava, 1. sprat, kancelarija br. 26, ulica Miroslava Krleže br. 1, 76100, Brčko, Brčko distrikt BiH, BiH uz prethodni pisani zahtjev dostavljen lično, poštom ili na email: predojevic.natasa@yahoo.com.

Ugovor će biti potpisan između konsultanta, s jedne, i Vlade Brčko distrikta BiH i APCU, s druge strane.

Dobavljač će biti izabran na osnovu procedura „Shopping" metode koje su sadržane u Smjernicama Svjetske banke za nabavku roba, radova i nekonsultantskih usluga u sklopu IBRD i IDA kredita i primaoca grantova Svjetske banke od januara 2011. godine, revidiranih u augustu 2014. godine.

Zainteresovani dobavljači mogu dobiti dodatne informacije, radnim danima od 08.00 do 14.00 sati.

Rok:

Ponude treba da se dostave na adresu datu u daljnjem tekstu do 6. septembra 2016. godine, do 14:00 sati, s naznakom „PONUDA - NE OTVARATI Ref. br. BA-FERP-IDA-5529-SH-BD- G-16-82".

Ponude slati na adresu:

N/R Nataša Predojević

Specijalista za nabavke - komponenta C

Zgrada Vijećnice

Kabinet zamjenika gradonačelnika Brčko distrikta BiH Bulevar mira 1

76 100 Brčko,

Brčko distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

Informacije:

Tel. +387 49 / 216-656 lok. 204 E-mail: predojevic.natasa@yahoo.com

 

Radenko Jeftić direktor

Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Republike Srpske

Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: