Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala i reagenasa

Datum objave: 20.09.2016. 08:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1029-1-1-33-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR
IDB/JIB 4400715040002
Kontakt osoba MAJA GRANDIĆ
Adresa Vožda Karađorđa 2
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 211-503
Faks (052) 211-503
Elektronska pošta nabavke.dzprijedor@yahoo.com
Internet adresa www.domzdravljaprijedor.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala i reagenasa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala i reagenasa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33124131-2 Trake s reagensima
  33793000-5 Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene
  38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor
Dodatni predmet(i) 38437110-1 Vrhovi pipeta
  33141900-9 Lancete za krv
  38436160-9 Stalak za epruvete za sprave za mućkanje
  33192500-7 Epruvete
  33141300-3 Uređaji za venepunkciju i uzimanje krvi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Vožda Karađorđa br.2, Prijedor, centralna zgrada, soba br. 44

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači trebaju dostaviti zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije putem elektronske
adrese: nabavke.dzprijedor@yahoo.com ili putem pošte na adresu Vožda Karađorđa br.2, Prijedor ili na faks br.
052/211-503. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se ne plaća.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vakuum sistem uzorkovanja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Jednokratni vakum sistemi, igle za vakum epruvete, adapteri za igle, stalci za sedimentaciju, setovi za
uzorkovanje krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33141300-3 Uređaji za venepunkciju i uzimanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Test trake - brzi testovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Brzi testovi na helikobakter i okultno krvarenje, trake za ispitivanje urina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33124131-2 Trake s reagensima

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Test trake za određivanje pH vode

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Test trake za određivanje pH destilovane vode

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijske hemikalije i dezinfekciona sredstva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hidrogen, sulfosalicilna kiselina, hromsumporna kiselina, asepsol, itd.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stakleni proizvodi za laboratoriju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Menzure, pokrovna i predmetna stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33793000-5 Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijske pipete, kapilare i nastavci za automatske pipete

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijske pipete, staklene kapilare jednokratne, melanžeri za leukocite i eritrocite i plastični
nastavci za automatske pipete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor
Dodatni predmet(i)
38437110-1 Vrhovi pipeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lancete za krv

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lancete krvne sterilne

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33141900-9 Lancete za krv

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Epruvete

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Staklene epruvete za centrifugu, hemijske staklene epruvete, epruvete sa štapićem za uzorkovanje briseva,
plastične epruvete za transport

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33192500-7 Epruvete

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal za laboratoriju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stalci za epruvete, torbe za transport uzoraka, printer papir, Burker-turk komora, itd.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 38436160-9 Stalak za epruvete za sprave za mućkanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal za biohemijski analizator BT 3000 plus

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za biohemijski analizator BT 3000 plus

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za aparat Thrombotrack

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za aparat Nyco Card Reader

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za aparat Cobas Integra 400 plus

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, PrijedorANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Test trake za određivanje nivoa glukoze u krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od dana potpisivanja

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO naručioca, M. Milana Tepića bb, Prijedor
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1029-1-1-33-3-18/16
PODIJELI: