Nabavka potrošnog materijala magacina

Datum objave: 07.09.2016. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-1-1-25-3-39/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba Sanja Hadžiabdić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-287
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.hadziabdic@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala magacina


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka potrošnog materijala magacina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.9.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto JU KB"Dr.safet Mujić"Mostar,Maršala Tita br.294 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki,te se ista na drugi način neće dostavljati zainteresovanim
ponuđačima.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-nabavka potrošnog materijala-bravaraski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

bravaraski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB "Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-nabavka potrošnog materijala -elektromaterijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

elektromaterijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-nabavka potrošnog materijala -građevinski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

građevinski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4-nabavka potrošnog materijala-molerski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

molerski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5-nabavka potrošnog materijala magacina-ostali potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ostali potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6-Nabavka potrošnog materijala magacina-posteljina,uniforme,komprese, peškiri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

posteljina,uniforme,komprese, peškiri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7-Nabaka potrošnog materijala magacina-potrošni materijal za vešeraj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

potrošni materijal za vešeraj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8-nabavka potrošnog materijala magacina-potrošni materijal za tehničku službu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

potrošni materijal za tehničku službu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9-Nabavka potrošnog materijala magacina-stolarski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

stolarski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10-Nabavka potrošnog materijala-vodomaterijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

vodomaterijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"MostarANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11-Nabavka potrošnog materijala magacina-materijal za bolničku kuhinju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

materijal za bolničku kuhinju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"Dr.Safet Mujić"Mostar

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
40-1-1-25-3-39/16
PODIJELI: