Nabavka potrošnog materijala za održavanje vodosnadbjevačkih objekata: pocinčana cijev, brusna ploča, sajla, čekić, brave, nastavci za crijevo...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP KOMUNALNO BRČKO DOO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 20-7-1-4-324/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BRČKO doo
Kontakt osoba: Zaim Kurtović
Adresa: Studentska br.13
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600244130005
Telefon: 049216349
Faks: 049216349
Elektronska po{ta: zaim.kurtovic@komunalno.ba
Internet adresa:www.komunalno.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka potrošnog materijala za održavanje vodosnadbjevačkih
objekata
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka potrošnog materijala za održavanje vodosnadbjevačkih
objekata
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Studentska 13, 76 100 Brčko distrikt BiH, BiH
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije neophodno je uputiti
pismeni zahtjev.
(D-6511-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: