Nabavka potrošnog stomatološkog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 499-7-1-4-3/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Dom zdravlja Zvornik
Kontakt osoba: Željko Nedeljković
Adresa: Sime Perića 2
Poštanski broj: 75400
Opština/Grad: Zvornik
IDB/JIB: 4401544690000
Telefon: 056211100
Faks: 056211114
Elektronska po{ta: dzzvornik@gmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Potrošni stomatološki materijal za potrebe JZU Dom zdravlja
Zvornik
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Potrošni stomatološki materijal (94 stavke u okviru 1 LOTA).
Isporuka predmeta nabavke je sukcesivnog karaktera i traje 1
godinu od momenta zaključivanja ugovora.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 7.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: JZU Dom zdravlja Zvornik
ul. Sime Perića 2
75400 Zvornik
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Preuzimanje tenderske dokumentacije može se ostvariti kontaktom
na telefon: 056/211-100 lokal 275, ili putem e-mail:
dzzvornik@gmail.com
(D-6404-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: