Nabavka prehrambenih i higijenskih artikala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 173-7-1-4-125/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
Kontakt osoba: Zlatka Pločo
Adresa: BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BR. 97
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200422060000
Telefon: 033291247
Faks: 033291247
Elektronska po{ta: berina@novigradsarajevo.ba
Internet adresa:www.novigradsarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: SARAJEVO NOVI GRAD
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka prehrambenih i higijenskih artikala
namijenjenih za pomoć raseljenim licima na području općine Novi
Grad Sarajevo
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
dat uTD
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.5.2014. Vrijeme: 13:30
Adresa i mjesto: Bulevar Meše Selimovića br 97
(D-5996-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: