Nabavka putničkih i terenskih vozila

Datum objave: 20.09.2016. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-1-224-3-474/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Tomislav Jovanović
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka putničkih i terenskih vozila za potrebe Javnog preduzeća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.11.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.11.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto
Direkcija JPŠ \\Šume Republike Srpske\\ a.d. Sokolac, Romanijska 1,
71350 Sokolac


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila sa troja vrata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

8 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

158400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila sa pet vrata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

12 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

264000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 vozilo

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terenska vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

84000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Putnička vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

2 vozila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Putničko vozilo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 vozilo

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17760,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Terensko vozilo (Pick up)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 vozilo

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačnog izvršenja ugovornih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodajno mjesto najpovoljnijeg ponuđača.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PUBLIC FOREST ENTERPRISE "Republic of Srpska Forests" Join stock
UIN 4400632340004
Contact person Tomislav Jovanović
Address Romanijska 1
Postal code 71350 Sokolac (sp bl)
Municipality/City Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telephone (057) 405-300
Fax number (057) 405-341
Email address uprava@sumers.org
Website address www.sumers.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase vehicle

II 1.b. Description of the object of the contract

Detail description of the subject of contract will be named in the tender documentation.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to
transportation
Additional object(s) 34100000-8 Motor vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

738.860,00 BAM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.10.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 3.11.2016. 10:00:00
Address and place Direkcija Javnog preduzeća, Romanijska 1. Sokolac

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-1-224-3-474/16
PODIJELI: