Nabavka računara i kopir aparata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 257-7-1-4-1294/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Fatima Henjaković
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka računara i kopir uređaja za potrebe Pododjeljenja za javno
zdravstvo
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka računara i kopir aparata
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kao u Aneksu A
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Fatima Henjaković
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta: fatima.henjakovic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
(D-8917-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: