Nabavka računara i računarske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

GRAD PRIJEDOR
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 392-7-1-4-42/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD PRIJEDOR
Kontakt osoba: ADMIRA KLIČIĆ
Adresa: TRG OSLOBOĐENJA BR.1
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Prijedor
IDB/JIB: 4400711050003
Telefon: 052245110
Faks: 052245111
Elektronska po{ta: gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa:www.prijedorgrad.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: PRIJEDOR
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka računara i računarske opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku računara i
računarske opreme za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor za
period od okončanja predmetnog postupka nabavke do 31.12.2014.
godine.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Grad Prijedor, Trg oslobođenja br.1, 79101
Prijedor, pisarnica
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu u uredno zatvorenoj i zapečaćenoj koverti dostaviti poštom
ili lično na adresu: Grad Prijedor, Trg Oslobođenja br.1, 79101
Prijedor, sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU
RAČUNARSKE OPREME - NE OTVARAJ!".
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: ADMIRA KLIČIĆ
Adresa: TRG OSLOBOĐENJA BR.1
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Prijedor
Telefon: 052245130
Faks: 052245127
Elektronska po{ta: admira.klicic@prijedorgrad.org
Internet adresa:www.prijedorgrad.org
(D-8587-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: