Nabavka računarske i elektronske opreme za potrebe granta P-270 Podrška administraciji, implementaciji, informisanosti, publicitetu i evaluaciji Prekograničnog programa Srbija - Bosna i Hercegovina IPA 2012 – 2013

Datum objave: 30.08.2016. 11:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

231-7-2-21-3-7/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
IDB/JIB 4200781540009
Kontakt osoba Teodora Biršl
Adresa Trg BIH 1/XVIII
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-192
Faks (033) 703-198
Elektronska pošta teodora.birsl@dei.gov.ba
Internet adresa www.dei.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku računarske i elektronske opreme, za potrebe Direkcije
za evropske integracije odnosno za potrebe granta P-270 „Podrška administraciji, implementaciji, informisanosti, publicitetu
i evaluaciji Prekograničnog programa Srbija - Bosna i Hercegovina“ IPA 2012 – 2013


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku računarske i elektronske opreme, za potrebe Direkcije
za evropske integracije odnosno za potrebe granta P-270 „Podrška administraciji, implementaciji, informisanosti, publicitetu
i evaluaciji Prekograničnog programa Srbija - Bosna i Hercegovina“ IPA 2012 – 2013

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.9.2016. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.9.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Ugovornog organa,
Direkcija za evropske integracije, Trg BiH broj 1/18, Zgrada Prijateljstva između
Grčke i Bosne i Hercegovine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba za tehnička pitanja i administrativna pitanja je Tarik Džajić, kontakt telefon: 033 703 187.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Nabavka 3 desktop računara i 2 laptop računara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – Nabavka 3 desktop računara i 2 laptop računara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 desktop računara i 2 laptop računara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12224,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 1 se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do
31.12.2016. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je fco. Ugovorni organ, Direkcija za evropske integracije, Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i
Hercegovine, Trg BiH broj 1/18 Sarajevo.

VI Dodatne informacije

Kontakt osoba za tehnička i administrativna pitanja je Tarik Džajić, kontakt telefon: 033 703 187.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOt 2 Nabavka multifunkcionalnog uređaja (jedan komad) i eksternog hard diska (dva komada)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka multifunkcionalnog uređaja (jedan komad) i eksternog hard diska (dva komada)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

multifunkcionalni uređaj (jedan komad) i eksterni hard disk (dva komada)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1858,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor za LOT 2 se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do
31.12.2016. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je fco. Ugovorni organ, Direkcija za evropske integracije, Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i
Hercegovine, Trg BiH broj 1/18 Sarajevo.

VI Dodatne informacije

Kontakt osoba za tehnička i administrativna pitanja je Tarik Džajić, kontakt telefon: 033 703 187.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
231-7-2-21-3-7/16
PODIJELI: