Nabavka računarske opreme (laptop, štampač, skener, projektor, UPS...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

OPĆINA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-168/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA ZENICA
Kontakt osoba: Emira Dajić
Adresa: TRG BH BROJ 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218237080009
Telefon: 032208013
Faks: 032208017
Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ZENICA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme za potrebe službi općine Zenica
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostave fakture
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10.00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Općina Zenica, Služba za zajedničke poslove, Trg BiH 6,
III sprat, kancelarija 317
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Emira Dajić
Adresa: TRG BH BROJ 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032208013
Faks: 032208017
Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Emira Dajić
Adresa: TRG BH BROJ 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032208013
Faks: 032208017
Elektronska po{ta:emira.dajic@zenica.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske konfiguracije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
41 računar i 1 laptop
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
56.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije općine Zenica
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka štampača i skenera
II. Ukupna količina ili obim ugovora
24 štampača, 1 laserski uređaj i 3 skenera
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije općine Zenica
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka projektora i projekcionog platna sa ugradnjom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 projektor, 1 projekciono platno i 1 bežični prezenter
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije općine Zenica
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka LCD konzole
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 LCD konzola
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije općine Zenica
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka UPS uređaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
23 UPS uređaja
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije općine Zenica
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka firewall uređaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 firewall uređaj
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije općine Zenica
(A-5701-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: