Nabavka računarske opreme

Datum objave: 29.08.2016. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1116-7-1-15-3-16/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB 4209421180009
Kontakt osoba Adnan Hadžić
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-320
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa www.tk.kim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka jednog (1) desktop računara sa monitorom i OS MS sa svom pratećom opremom (monitor + tastatura + miš), dva
(2) skenera za brzo skeniranje dokumenata, dva (2) laserska printera 18 str/min, jedan (1) LAPTOP i jedan (1) Server- mail
server.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

7.367,52 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7367,52

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudarska 57, Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do potpune realizacije ugovorenih obaveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.9.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto Rudarska 57, Tuzla


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Adnan Hadžić
Adresa Rudarska 57
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-304
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta adnanh@tk.kim.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-7-1-15-3-16/16
PODIJELI: