Nabavka računarske opreme

Datum objave: 27.09.2016. 10:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-1-1-188-3-110/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Dragiša Koščica
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Banja Luka, Bulevar D. Maksimović 4


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka RS 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka RS 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

115 komada

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Bulevar D. Maksimović br. 4ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka RS 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka RS 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 komada

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Bulevar D.Maksimović 4ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka RS 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka RS 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

12 komada

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Bulevar D. Maksimović 4ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka RS 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka RS 4

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Bulevar D. Maksimović 4ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka RS 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka RS 5

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Bulevar D. Maksimović 4

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
348-1-1-188-3-110/16
PODIJELI: