Nabavka radioničkog i ručnog alata, reznih i građevinskih materijala

Datum objave: 12.08.2016. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

350-7-1-429-3-170/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba Alija Trumić
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-970
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Radionički i ručni alat, Lot 2 - Rezni i građevinski materijali


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 - Radionički i ručni alat,
Lot 2 - Rezni i građevinski materijali

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44512000-2 Razni ručni alat


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.8.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.8.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja ''Đurđevik''
d.o.o. - Đurđevik

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo sa Portala javnih nabavki.
Svi zahtjevi za pojašnjenja i pitanja mogu se uputiti isključivo preko Portala javnih nabavki.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Radionički i ručni alat,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 - Radionički i ručni alat,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44512000-2 Razni ručni alat

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u Tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Rezni i građevinski materijali

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 - Rezni i građevinski materijali

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u
građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44512000-2 Razni ručni alat

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
350-7-1-429-3-170/16
PODIJELI: