Nabavka raznih ampuliranih lijekova

Datum objave: 27.04.2015. 12:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.04.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

192-1-1-47-3-17/15


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE
IDB/JIB 4209496780001
Kontakt osoba MIRSAD JASAREVIC
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-285
Faks (035) 772-616
Elektronska pošta mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa dz-zivinice.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Živinice

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka raznih ampuliranih lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka raznih ampuliranih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.5.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.5.2015. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.5.2015. 10:10:00
Adresa i mjesto Kao u Aneksu A

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata za TD može se izvršiti na račun kod NLB banke dd Tuzla broj:1321100309111261 JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za probavni trakt i metabolizam

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco apoteka JZU Dom zdravlja Živinice , Ul. Alije Izetbegovića 17

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za krv , krvotvorne organe i kardiovaskularni sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33620000-2 Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sistem

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za bolesti kože i mišićno-koštani sustav

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33630000-5 Lijekovi za bolesti kože i mišićno-koštanog sistema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za genitourinarni sustav i hormoni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33640000-8 Lijekovi za genitourinarni sistem i hormoni

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za opća protuupalna sustavna liječenja , cjepiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33650000-1 Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine,
antineoplastična sredstva i imunomodulatori

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za živčani sustav i osjetilne organe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33660000-4 Lijekovi za živčani sistem i osjetilne organe

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za disajni sustav

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33670000-7 Lijekovi za respiratorni sistem

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka raznih lijekova , infuzione otopine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO apoteka JZU Dom zdravlja Živinice

ANEKS B

Broj lota

9

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za oftalmološki kabinet

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO JZU Dom zdravlja Živinice

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
192-1-1-47-3-17-15.pdf
PODIJELI: