Nabavka reagensa

Datum objave: 16.08.2016. 16:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-1-1-21-3-34/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba Irma Terzić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-287
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.hadziabdic@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

26

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagensa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tend.dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tend.dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tend.dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tend.dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.9.2016. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 08:30:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 294, Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu Agencije i na drugi nacin se nece slati.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1- Nabavka reagensi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensi-Alergeni za prick test

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-PODLOGE ZA HEMOKULTURU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3-Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-REAGENSI ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTARANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4- Nabavka reagensi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensi-PAPA BOJE ZA CITOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTARANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-ANTITIJELA ZA IMUNOHISTOHEMIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

247000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB "DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6-Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-REAGENSI ZA APARAT ZA KRVNU SLIKU ZA TRANSFUZIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTARANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA REAGENSA-REAGENSI ZA ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTARANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-ERITROCITI TEST ZA TRANSFUZIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTARANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-GRIFOLS PANEL ZA TRANSFUZIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 - Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-REAGENSI ZA TRANSFUZIJU ZA APARAT ABBOT ARC

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

134000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-REAGENSI ZA TRANSFUZIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

52000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTAARANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka regensa-POTREBE REAGENASA ZA APARAT NIHON KOHDEN

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTARANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-REAGENSI ZA APARAT STAGO SATELIT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB "DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-POTREBE REAGENASA ZA ANALIZATOR OLYMPUS AU680/400

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 15- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagnsa-REAGENSI ZA ANALIZATOR RAPID POINT 500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 16- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-REAGENSI ZA ANALIZATOR ABBOTT RUBY

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 17- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagesa-REAGENSI ZA ARHITECT I 2000 SR

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

249000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 18- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-PODLOGE ZA MIKROBIOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ2MOSTARANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 19- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-LATEX AGLUTINACIJA I IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 20- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-AB DISC MIKROBIOLOGIJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 21- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-MYCOPLASMA SISTEM PLUS I API IDENTIFIKACIONI SISTEMI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 22- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-BOJE, ATCC I OSTALI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 23- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-RADIOLOŠKA KONSTRASTNA SREDSTVA( INJEKCIJE)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

86000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 24- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-RADIOLOŠKA KONSTRASTNA SREDSTVA( OTOPINA)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 25- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-TEST NA DROGU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 26- Nabavka reagensa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagensa-KONTRAST ZA INTRAOKULARNU PRIMJENU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tend.dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok placanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KB"DR.SAFET MUJIĆ"MOSTARINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTAR
UIN 4227855320001
Contact person JU KB"DR.SAFET MUJIC"MOSTAR
Address Maršala Tita 294
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 503-287
Fax number (036) 576-915
Email address sanja.hadziabdic@kbmostar.ba
Website address www.kbmostar.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Herzegovina-Neretva Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

procurement of medicines

II 1.b. Description of the object of the contract

procurement of medicines

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
Additional object(s) 33696500-0 Laboratory reagents

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

set in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

29.9.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.9.2016. 08:00:00
Address and place Maršala Tita 294,Mostar

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
40-1-1-21-3-34/16
PODIJELI: