Nabavka rezervnih dijelova za brzinomjerni uređaj DEUTA

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 313-7-1-4-465/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLIĆ
Adresa: SVETOG SAVE 71
Poštanski broj: 74000
Opština /Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa:www.zrs-rs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Željezničke usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za brzinomjerni uređaj
"DEUTA".
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za brzinomjerni uređaj "DEUTA",
prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 19.5.2014. Vrijeme: 8:00
Adresa i mjesto: "Željeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74
000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71.
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na žiro-račun
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 35,10 KM, prije preuzimanja tender
dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 17,95€, na osnovu
sledećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
ŽELJEZNICE RS AD
UL.SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(D-6664-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: