Nabavka rezervnih dijelova za bušaću garnituru

Datum objave: 16.08.2016. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

952-7-1-287-3-110/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218116700000
Kontakt osoba Sedin Kaknjo
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 242-861
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta rmu-zenica@telekabel.ba
Internet adresa www.rmuzenica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za opremu za istražno bušenje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za opremu za istražno bušenje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kopija aktuelnog Izvoda iz sudskog registra o registraciji poslovnih subjekata (datum izdavanja ne stariji od 3 mjeseca,
računajući od roka za dostavu ponuda).

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.8.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.8.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana Radića br.2 Zenica
(potkrovlje direkcije).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.
Zainteresirani ponuđači su dužni dostaviti pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji mora da sadržava:
tačan naziv i adresu ponuđača, sa kontakt telefonima, e-mail-om i navođenjem kontakt osobe ponuđača, tačan naziv
predmeta nabavke, broj nabavke, broj objave na E – portalu Agencije za javne nabavke i način na koji će ugovorni organ
dostaviti tendersku dokumetaciju..
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakim radnim danom u prostorijama JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU
„ZENICA“d.o.o.-Zenica, soba br.1/4 u periodu od 10.00-14.30 sati.
Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponuđači mogu preuzeti lično ili se ista može dostaviti poštom preporučeno sa
povratnicom ili elektronskom poštom u zaštičenom nepromjenjivom obliku.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sedin Kaknjo
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (060) 319-6975
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta jnabavke-rmuze@hotmail.com
Internet adresa www.rmuzenica.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-1 Rezervni dijelovi za bušaću garnituru GKR-150J-GZ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT-1 Rezervni dijelovi za bušaću garnituru GKR-150J-GZ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43630000-8 Dijelovi mašina za dubinsko bušenje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU „ZENICA“d.o.o.-Zenica, Stjepana Radića br.2, 72000 Zenica

VI Dodatne informacije

Za sve eventualne tehničke nejasnoće kontakt osoba je g.Nurdin Mešanović, tel.broj: 060/319-6962.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2 Rezervni dijelovi za bušaću garnituru ATLAS COPCO DIAMEC 262

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT-2 Rezervni dijelovi za bušaću garnituru ATLAS COPCO DIAMEC 262

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43630000-8 Dijelovi mašina za dubinsko bušenje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU „ZENICA“d.o.o.-Zenica, Stjepana Radića br.2, 72000 Zenica

VI Dodatne informacije

Za sve tehničke nejasnoće kontakt osoba je g. Almedin Mehmedović, tel.broj: 062/659-966
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
952-7-1-287-3-110/16
PODIJELI: