Nabavka rezervnih dijelova za vozila: Lada Niva, Kombi Bus - Zastava, Pežo 406, kancelarijskog materijala, građevinskog i elektro materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 370-7-1-4-1194/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Borjana Čulić
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština /Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska pošta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za vozila, kancelarijskog
materijala, građevinskog i elektro materijala
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1 - Nabavka rezervnih dijelova za vozilo Lada Niva - 3.700,00
KM
Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova za vozilo Kombi Bus - Zastava
- 3.000,00 KM
Lot 3 - Nabavka rezervnih dijelova za vozilo Pežo 406 - 2.300,00
KM
Lot 4 - Nabavka kancelarijskog materijala - 3.500,00 KM
Lot 5 - Nabavka elektro i građevinskog materijala 2.000,00 KM
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: ŠG "Lisina" Mrkonjić Grad, Pavla DŽevera 3
70260 Mrkonjić Grad
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Borjana Čulić
Adresa: Pavla DŽevera 3
Poštanski broj: 70260
Opština/Grad: Mrkonjić Grad
Telefon: 050211602
Faks: 050211201
Elektronska po{ta: lisina@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
(D-6568-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: