Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Nabavka sanitetskog i ostalog medicinskog materijala

Datum objave: 16.05.2020. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.05.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1368-1-1-41-3-11/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO
IDB/JIB 4218310690007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mahir Duraković
Adresa Branilaca BiH 22
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-777
Faks (032) 735-170
Elektronska pošta aida.ahic@gmail.com
Internet adresa www.dzvisoko.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

22

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka (roba) sanitetskog i ostalog medicinskog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka (roba) sanitetskog i ostalog poreošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.6.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko
Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mahir Duraković
Adresa Branilaca BiH 22
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-777
Faks (032) 735-170
Elektronska pošta aida.ahic@gmail.com
Internet adresa www.dzvisoko.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mahir Duraković
Adresa Branilaca BiH 22
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-777
Faks (032) 735-170
Elektronska pošta aida.ahic@gmail.com
Internet adresa www.dzvisoko.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Sanitetski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Sanitetski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
prema Aneksu 2 za LOT broj 1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-EKG trake, termo papir i video papir

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-EKG trake, termo papir i video papir

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Dezinfekciona sredstva

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Dezinfekciona sredstva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-Hirurski konci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-Hirurski konci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Hirurški konac


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 4

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5- Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijali

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5- Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijali

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD -LOT 5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6- Reagensi, serumi i hemikalije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6- Reagensi, serumi i hemikalije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD- LOT 6

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Toplomjer

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Toplomjer

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD- Toplomjer

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 - Medicinsko elektro-mehaničko sredstvo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 - Medicinsko elektro-mehaničko sredstvo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 8

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9- Gel za EKG

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9- Gel za EKG

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 8

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10- Gel za defibrilator

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10- Gel za defibrilator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Usnici za spirometar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Usnici za spirometar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 11

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12 Tripicamide i ostali materijali za Oftalmološku službu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12 Tripicamide i ostali materijali za Oftalmološku službu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 12

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13- Supstance za rastvor

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13- Supstance za rastvor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD -LOT 13

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14- Tlakomjeri sa stetosokop,

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14- Tlakomjeri sa stetoskopom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD- LOT 14

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15- Otoskop sa nastavcima i šprice za ispiranje uha

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15- Otoskop sa nastavcima i šprice za ispiranje uha

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD - LOT 15

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca Bih br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16- Hirurške potrepštine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16- Hirurške potrepštine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD- LOT 16

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17 - EKG kablovi, pumpice i stipaljke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17 - EKG kablovi, pumpice i stipaljke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD- LOT 17

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18- Sukcioni kateter

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18- Sukcioni kateter

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 18

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19- Elekrode za defibrilator-ljepke

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19- Elekrode za defibrilator-ljepke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD -LOT 19

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 20- Nabavka drugih medicinskih material/sredstava za Službu hitne medicinske pomoci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 20- Nabavka drugih medicinskih material/sredstava za Službu hitne medicinske pomoci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD-LOT 20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 21 -Nabaka (roba) višekratnih odijela

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOt 21 - Nabaka (roba) višekratnih odijela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD- LOT 20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00


ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 22- Nabavka (roba) višekratnih odijela

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 22- Nabavka (roba) višekratnih odijela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Aneksu 2 TD - LOT 22

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1450,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko- Priručna apoteka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.06.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.06.2020. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.06.2020. 11:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1368-1-1-41-3-11/20
PODIJELI: