Nabavka servera i USB memorije

Datum objave: 03.09.2016. 09:39 / Izvor: Oslobođenje, 03.09.2016.

Javni poziv za dostavu ponuda

 

U svrhu zamjene postojeće opreme, Partner MKF Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za:

1. Server   2 kom

• HP Proliant BL 460c Gen9

• 2x E5-2640V4 (2.4Fhz/10-core/25 MB/90W)

• 256GB RAM (8x32GB Dual Rank x4 DDR-2B3 CAS-15-15-15)

• HP QMH2572 8 Gb Fibre Channel Host Bus Adapter (65I281-B21)

• HP3y6H24x7CTRBLxxcSrvBldHWSupp

2. USB memorije  3 kom

• HP 8GB USB Enterprise Mainstream Flash Media Drive Key Kit (737953-B21)

 

I Zainteresovana lica mogu preuzeti tendersku dokumentaciju bez novčane naknade upućivanjem zahtijeva putem elektronske pošte na adresu  ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju i ostavili kontakt-lnformacije. Rok za prijem ponuda je 12.09.2016. godine u 16.30

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 16.09.2016. godine u 12 sati u prostorijama Centralnog ureda u Tuzli. Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pisanim putem. Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva za svo vrijeme trajanja javnog poziva.

Naručilac zadržava pravo da ne Izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz konkursne dokumentacije, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku. Odluka će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu sljedećih potkriterija:

1. Cijena sa PDV

2. Način i uslovi plaćanja

Napomena: Eliminatorni kriterij je specifikacija uređaja U tenderskoj dokumentaciji nalaze se detalji o svim navedenim kriterijima.

Sa odabranim ponuđačem će se sklopiti ugovor. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati i biće vraćena neotvorena ponuđaču sa naznakom da je podnesena neblagovremeno. Ponude sa priloženom dokumentacijom potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Server i USB memorije

- komisijski otvoriti -

Na poleđini kovertirane ponude mora biti naveden naziv i adresa ponuđača.

Ponuđači podnose ponudu preporučenom pošiljkom ili lično na adresu naručioca:

"PARTNER MKF" Tuzla NTC Sjenjak 15. maja bb 75 000 Tuzla

 

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog oglasa.

Više o nama možete saznati na našoj web stranici: www.partner.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: