Nabavka službenih pasa

Datum objave: 30.08.2016. 10:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

136-7-1-271-3-50/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200416170006
Kontakt osoba Dejan Vilotić
Adresa Reufa Muhića 2A
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 755-239
Faks (033) 755-236
Elektronska pošta granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa www.granpol.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka službenih pasa


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka službenih pasa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Reufa Muhića 2-A, Ilidža- Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Ugovornog organa, putem pošte i na zahtjev.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Službeni pas za napad, obranu i praćenje traga odnosno za patrolnu djelatnost

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Službeni pas za napad, obranu i praćenje traga odnosno za patrolnu djelatnost

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03325000-3 Male životinje

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 psa

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7326,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema ugovorenom roku isporuke

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco centralno skladište Granične policije BiH ulica Reufa Muhića 2-A Ilidža.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Službeni pas za pronalaženje opojnih droga

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Službeni pas za pronalaženje opojnih droga

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03325000-3 Male životinje

III Ukupna količina ili obim ugovora

2 psa

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4884,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema ugovorenom roku isporuke

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco centralno skladište Granične policije BiH ulica Reufa Muhića 2-A Ilidža.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Službeni pas za detekciju eksploziva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Službeni pas za detekciju eksploziva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03325000-3 Male životinje

III Ukupna količina ili obim ugovora

2 psa

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4884,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema ugovorenom roku isporuke

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco centralno skladište Granične policije BiH ulica Reufa Muhića 2-A Ilidža.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
136-7-1-271-3-50/16
PODIJELI: